Labels

Service Rate

อัตราค่าบริการของเราคิดง่ายๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน และเป็นกันเองครับ

ค่าบริการ
รายการ รายละเอียด ราคา
ค่าบริการใน ebay -ค่าจัดหาสินค้า
-ค่าติดต่อผู้ขาย
-ค่าบริการชำระเงินสินค้า
-ค่าติดตามสินค้า
สินค้า 0 - 1000 บาท >> ค่าบริการ 50 บาท / Item Id
สินค้า 1000 บาท ขึ้นไป >> ค่าบริการ 150 บาท / Item Id
ค่าบริการจัดส่ง -ค่าหีบห่อ
-ค่าส่งแบบ EMS / ลงทะเบียน
*อาจเพิ่มลดตามน้ำหนัก
EMS 60 บาท
ลงทะเบียน 20 บาท

รวมค่าบริการทั้งหมดต่อครั้ง โดยประมาณ
  
70-210 บาท

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ค่าบริการทั้งหมด + (ราคาสินค้า ค่าเงินที่ใช้คำนวณ)

อัตราค่าเงิน Update เมื่อ 30/1/2020
สกุลเงินราคาซื้อ(บาท)
1 USD 32.27
อ้างอิงจากเว็บ www.oanda.com (+/-4% Interbank Rate)

อัตราค่าเงินที่ใช้คำนวณ 1 USD = 36.00 บาท 

ตัวอย่างการคิดราคา 
เช่น ถ้าคุณต้องการซื้อนาฬิกาสวยๆสักเรือน
PACIFISTOR Analog Skeleton Hand Winding Mechanical Men Wrist Watch Black Leather
จากภาพ ราคา 24.98 เหรียญ US
แปลงค่าเงินแล้วก็จะได้ 24.98$ = 820 บาท
ค่าบริการใน ebay (สินค้าน้อยกว่า 1000 บาท) = 50 บาท
ค่าบริการจัดส่ง ลงทะเบียน = 20 บาท 
รวมค่าบริการทั้งหมด = 820 + 50 + 20 =890 บาท

ขอให้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้านะครับ

>> วิธีสั่งซื้อ <<