Labels

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Item Number: 351108202512 : คุณ Prapan

Vintage retro 60s Twiggy Head / PEACH COLOR mod doll
คุณ Prapan
Item: Vintage retro 60s Twiggy Head / PEACH COLOR mod doll
Item Location: Taiwan
Item Number: 351108202512
สั่งซื้อ วันที่: 30/7/2014

2 ความคิดเห็น:

  1. Seller ส่งของแล้วครับ 1/8/2014

    ตอบลบ
  2. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วครับ เมื่อวันที่ 4/8/2014

    ตอบลบ